9.10.2017

Fyysikkoorganisaatioverkoston mukaan 11-kertainen, Yhdysvaltain tiede, jossa käytetään pitkälle kehitettyä fluoresenssimikroskopia -teknologiaa, ensimmäistä kertaa ihmisen elävän solun ydinvaihdun muodon dynaamisissa muutoksissa todettiin, että Yhdysvallat, Tämä ”sisäinen kellosignaali” osoittaa, että ihmiset löytävät […]